cypSTAT İstatistik Danışmanlık Hizmetleri

 

 Ekonomik Göstergeler ve Veriler
 

1- Ekonomik ve Sosyal Göstergeler

    1977-2009

2- Gayri Safi Milli Hasıla

    Gayri Safi Milli Hasıladaki Sektörel Gelişmeler, Cari Fiyatlarla (2005-2010)

    Gayri Safi Milli Hasıladaki Sektörel Gelişmeler, 1977 Sabi Fiyatlarla (2005-2010)

    Reel Büyüme Hızları (2005-2010)

    Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın Dağılımı (2005-2010)

3- Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ve Gayri Safi Milli Hasıla

     Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın Sektörel Dağılımı (2008-2010)

     Nüfus Ortalama Dolar Kuru, Gayri Safi Milli Hasıla (Milyon $), Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla ($) (2008-2010)

4- Ödemeler Dengesi

    Ödemeler Dengesi Gerçekleşme Tahmini (2008-2010)

5- Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Gerçekleşme ve Tahmini

     KKTC'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Gerçekleşme (2009-2010) ve Tahmin (2011-2013) Çalışma Sonuçları

6- Tüketici Fiyatları Endeksi

     Aylık Tüketici Fiyatları Endeksi (2010-2011)

     Aylık Tüketici Fiyatları Endeksi (2010-2011)

7- İnşaat

     İnşaat ve Parsel İstatistikleri (2009)

     İnşaat İstatistikleri (1980-2009)

8- Hanehalkı İşgücü Anketi

     Hanehalkı İşgücü Anketi Ekim 2010 Sonuçları

9- Turizm İstatistikleri

    2009 + geçmiş

10- Bankacılık Verileri

     Para Arzı

          2011

          2010

          2009

    Mevduat (Toplam) - Vade Gruplarına Göre

        2011

          2010

    Mevduat (Toplam) - Türlerine Göre

        2011

          2010

    Krediler (Toplam) - Sektörlere Göre

          2011

          2010

    Krediler - Vadelerine Göre

          2011

         2010

11- Dış Ticaret

       Aylık İthalat ve İhracat Raporu (Ocak-Haziran 2010-2011)

       Aylık İhracat Raporu (Ocak-Kasım 2010-2011)

       Dış Ticaret Genel (2007-2010)

11- Tarım İstatistikleri

       2009