cypSTAT SPSS Eğitimi

 

 

Temel SPSS Eğitimi;

  1. SPSS’e Giriş
  2. Veri Setlerinin SPSS’e girişi
  3. SPSS’te Frenkans Tablolarının Girişi ve Frekans Tabloları Oluşturulması
  4. SPSS’te Çapraz Tabloların Girişi ve Çapraz Tablo Oluşturulması
  5. SPSS’te Çok Boyutlu Tablo Oluşturulması
  6. SPSS’te Grafik Çizimleri
  7. SPSS’te Tanımlayıcı İstatistiklerin Hesaplanması
  8. SPSS’te Hipotez Testleri (z testi, t-testi, varyans analizi)

Orta Düzey SPSS Eğitimi;

  1. SPSS’te Parametrik Testler I
  2. SPSS’te Parametrik Testler II
  3. SPSS’te Parametrik Testler III
  4. SPSS’te Non-Parametrik Testler

İleri Düzey SPSS Eğitimi;

  1. Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon Analizi
  2. Loglinear Analizi
  3. Lojistik Regresyon Analizi
  4. Güvenirlik ve Soru Analizi
  5. Çok değişkenli İstatistikler, Özgün Matris ve Vektörler
  6. Hotelling T² Testi
  7. Çokdeğişkenli Varyans Analizi (Manova)
  8. Çokdeğişkenli Doğrusal Regrasyon Analizi
  9. Faktör Analizi
  10. Ayırma Analizi (Discriminant Analysis)
  11. Kümeleme Analizi (Cluster Analysis)
  12. Setlerarası Korelasyon Analizi (Cononical Correlation Analysis)
  13. Uyum Analizi (Correspondence Analysis, CA)
  14. Çok Boyutlu Ölçekleme (Multidimensional Scaling , MDS)