cypSTAT Kıbrıs Seçim Araştırmaları

 

Her propagandanın amacı kamuoyu oluşturmaktır. Kamuoyu, belli bir zaman diliminde belli bir tartışmalı konu karşısında bu konuya ilgilenen kişiler grubuna veya gruplara hakim olan kanaattir.

Kısaca, bir sorun üzerinde halkın düşüncesi olarak tanımlanır. Seçim Kampanyasının amacı da, adayın seçmenler tarafından seçilmesini sağlamaktır. Seçim stratejisinin oluşturulması, özellikle kararsız seçmenlerin etkilenmesinde kullanılacak mesajların belirlenmesi, uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi ve siyasi partilerin oy potansiyellerinin ortaya konması için en az bir kamuoyu araştırmasına ihtiyaç vardır.

Kamuoyu araştırmaları bizlere geri dönüşüm (feedback) sağlar. Hedef seçilen gruplara belirlenen mesajlar iletildiğinde zaman bunların etkisinin ne olduğu kamuoyu araştırmaları sonuçlarından çıkarılabilir. Adayların seçim kampanyası stratejisini oluşturmadan önce bir kamuoyu araştırması yapmalarında fayda vardır. Araştırmada seçmenlerin en çok şikayetçi oldukları sorunlar belirlenir.

Böylelikle seçim kampanyası sırasında kime neyi?, nasıl söyleneceğine karar verilmiş olur. Seçim kampanyasının ilerleyen safhalarında kampanyanın başarılı olup olmadığını anlamak için de bir kamuoyu araştırması yapmakta fayda vardır.

Eğer kampanya başarılı gitmiyorsa, yeni ana stratejiler geliştirmek gerekebilir. Seçim öncesi yapılan kamuoyu araştırmalarının, gerek seçmenler gerekse siyasiler üzerinde çeşitli etkilerinin olabileceği açıktır. Ancak, bu araştırma sonuçlarının gazetelerde (geniş anlamda medyada) yayınlanması seçmenlerin, özellikle kararsız seçmenlerin oy verme davranışlarını ne kadar etkilediği tartışma konusudur.

Bununla birlikte, medyanın haber gereksini, seçmenlerin seçim sonuçlarına ilişkin olarak duydukları merak ve siyasilerin kendi partilerini veya adaylarını kamuoyuna cazip gösterme gayreti nedeniyle kamuoyu araştırmaları yaşamımızdaki yerini ve önemini daha uzun süre koruyacak gibi görünmektedir. Kamuoyu araştırmaları kimi çevrelere göre de kamuoyunu yönlendirmek için kullanılabilir.

Ancak normal bir kamuoyu araştırmasının seçmenlerin gerçek fikirlerinin öğrenilmesi amacıyla yapılması gerektiği bilinmelidir. Aksi takdirde kamuoyu yoklamasıyla seçmen etkilenebilir. Ama seçim kampanyası sağlam temeller üzerine oturtulmazsa başarılı olunamaz.