cypSTAT Kıbrıs Pazar Araştırmaları

 

Bir pazarlamacının pazar araştırması yapabilmesi için yapması gerekenlerden biri pazar ölçümüdür. Pazar ölçümü pazar araştırmacısının elini sayısal verilerle güçlendirir. Pazar ölçümü ile pazarlamacı hedef pazarının niteliklerini belirler. Talep tahmin yöntemleri de pazar ölçümünün içinde yapılır. Talep tahmini istatistiksel ve istatistiksel olmayan olarak ikiye ayrılır. İstatistiksel olanlar çok daha güvenilirdir.


Pazar araştırmasında pazar ölçümünden bir sonraki adım hedef pazar seçimidir. Hedef pazarın seçimi iki yolla yapılır. Birincisi tüm pazar yöntemi ikincisi pazar bölümlemedir. Pazar bölümlendirme daha maliyetli fakat günümüz şartlarına ve markalaşmaya giden yolda çok daha ileri bir yöntemdir. Pazar bölümlendirmenin kısaca mantığı satacağımız ürünü satacağımız yerin coğrafik, demografik gibi kıstaslara ayırarak daha etkili bir pazar araştırması ve pazarlama yapmaktır.


Pazar araştırmasında hedef pazarın belirlenmesinden sonra ki adım pazar analizi yapmaktır. Pazar analizi bize hedef tüketicilerimizi tanımamızı, aynı pazardaki rakiplerimizi tanımamızı ve bunlara göre stratejiler belirlememize olanak sağlar. Pazar analizi sonucunda pazar potansiyelimizi öğreniriz dolayısıyla üretim planlamamızı da daha doğru ve etkin bir biçimde yapabiliriz.


Sonuç olarak eğer pazar araştırması yapmamız gerekiyorsa kullanacağımız başlıca teknik ve ölçümler sırasıyla; pazar türümüzü belirlemek, pazar ölçümü yapmak, hedef pazarı belirlemek ve pazar analizi yapmak olmalıdır.


İşte bu aşamada güvenilir,etkin,verimli ve doğru bir Pazar araştırması için siz değerleri müşterilerimize hizmet vermekteyiz.