cypSTAT Kamuoyu Araştırmaları

 

Hükümetler, sanayi ve eğitim kuruluşları, siyasal partiler ya da gazeteler zaman zaman kamuoyunun belli konularla ilgili düşüncelerini öğrenmek isterler. Kamuoyu araştırması, bu bilgiyi edinmenin bir yoludur. Örneğin, ürünlerini öğretmenlere satmayı tasarlayan bir şirket, onların kazanç durumlarını ve gelirlerini ne gibi yerlere harcadıklarını öğrenmek isteye­bilir.

 

Araştırmalarda kalitatif ve kantitatif veri toplama teknikleri kullanılmaktadır. Bu alanda gerçekleştirilen araştırma türleri Sosyal Araştırmalar, Yerel Yönetim Araştırmaları, Etki Değerlendirme Araştırmaları, Algı Araştırmaları, Hedef Grup Çalışmaları, Yaşam Biçimleri ve Değerler Araştırmaları ve Periyodik Araştırmalar olarak sıralanabilir.

 

Kıbrıs İstatistik Danışmanlık Hizmetleri , kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ticaret ve sanayi odaları için araştırma projeleri yürütmektedir.